《Chuyển ver / Allnoo》 - Chạy đâu cho thoát

Giới thiệu truyện:

Fic sẽ thay đổi tuổi của một số nhân vật để phù hợp với cốt truyện Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Fic gốc: (allmin-xk) Chạy đâu cho thoát Au: Thủy Nguyễn (ThuyNguyen345) Fic được viết theo requert (allnoo nhưng kết sẽ để Sunu với một tv)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: