chuyện rằng...

Giới thiệu truyện:

không hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: