(CHs_Vietnam) ❌ Trốn tìm ❌

Giới thiệu truyện:

Nv 9 : CHXHCN Việt Nam Là 1 bộ Vietnamnoharem Ngọt ngào, chầm chậm, hài hước (có thể?) Truyện không mang tính chất lịch sử (không đi theo lịch sử) Không xúc phạm bất kì ai, nhân vật khá OOC. Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi. Tác giả: Awainhatnheo

Danh sách chương: