Chốn thôn quê [ KageHina ] [YamaYachi]

Giới thiệu truyện:

https://vsco.co/emchrisienn/media/5f35b690691ad03ea116b34c?share=MTU5NzM1NTY2OA%3D%3D&_branch_match_id=1029911287470289900&utm_source=app-image-share&utm_campaign=pinterest.ShareExtension&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXLyvWS87XD%2FQMTTcs9Cg2tAQANBV01xgAAAA%3D (link ảnh) . Truyện thuộc quyền sở hữu của tớ vui lòng đừng mang đi bất cứ đâu nhé! . Lối văn của tớ vẫn non! Nếu có gì sai xin hãy nhận xét nhé . Truyện không giống với nguyên tác của "Haikyuu!!" . VietNam Au

Danh sách chương: