Chờ đợi

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Chờ đợi Tên khác: Tử Đinh Hương Thể loại: BL, 1x1. Diễn viên chính: Nobi Nobita, Dekisugi Hidetoshi. ........... Hỏi: Ý nghĩa của hoa Tử Đinh Hương? Đáp: Sự chờ đợi.

Danh sách chương: