【 chiết chân 】 mười năm tung tích mười năm tâm

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lacrimosa lạc thành Hành lang gấp khúc một tấc tương tư mà, lạc nguyệt thành cô ỷ. Bối đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: