CHỊ NGƯỜI YÊU CÙNG HỌ !

Giới thiệu truyện:

Lưu ý: Truyện có H+ ( có vài tên Au tự nghĩ ra nha ) Ở Kim gia! Ông Kim có hai người vợ. Ông cùng vợ lớn có cô con gái là Kim Jisoo, với vợ nhỏ cũng có một nàng công chúa tên Kim Jennie... Chuyện bắt đầu khi ông đến với thế giới bên kia......

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: