changki ¦ mannequin

Giới thiệu truyện:

"trong lòng thành phố tồn tại một người đang sống bất động, để canh giữ và bảo vệ trái tim ấm nóng của những con người khác." oneshot for kyun n kkukkung. since 190628 #sobb

Danh sách chương: