[ChanBaek][Twoshot]Cà phê của tình yêu

Giới thiệu truyện:

Lấy ý tưởng từ Begin again của Taylor Swift, nên tôi nghĩ các bạn đều đã đoán đại khái được nội dung rồi đó =]]]]

Danh sách chương: