[ChanBaek / Nc - 17] SỰ TRỪNG PHẠT CỦA HIỆU TRƯỞNG [Edit] (ShortFic)

Giới thiệu truyện:

Cậu học sinh cá biệt không chịu nghe lời, và tất nhiên thầy hiệu trưởng sẽ biết cách trị cậu ta… =))

Danh sách chương: