[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?

Giới thiệu truyện:

1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện Cổ đại, cưới trước yêu sau, sinh tử văn ngọt, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi! 5. MÌNH ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC, KHÔNG HỢP VUI LÒNG BẤM SKIP! 6. Truyện gốc "Bỗng nhiên trở thành vương phi rồi?" của Du Diên 7.Nguồn: Noveltoon

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: