[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃ

Giới thiệu truyện:

1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện Hiện đại, gương vỡ lại lành, cường cường, sinh con, song khiết, ABO, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi! 5. MÌNH ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC, KHÔNG HỢP VUI LÒNG BẤM SKIP! 6. Truyện gốc "Ly hôn sau hắn cự tuyệt đương tra công" của Bắc Minh Hữu Nhạn 7.Nguồn: Wattpad.com/user/Smiling91

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: