[CHAMWINK] 🍄 Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn!

Giới thiệu truyện:

1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện xuyên không, sủng, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi! 5. MÌNH ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC, KHÔNG HỢP VUI LÒNG BẤM SKIP! 6. Truyện gốc "Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con" của tác giả Thị Dữu Tử Áp Nha 7.Nguồn: Wattpad.com/user/lachoalau0207

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: