chamwink | love you...

Giới thiệu truyện:

'Anh thật sự ghét em đến vậy sao ?' genre : sad ending author : B.G warning : Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn không đem đi chỗ khác. thank you for reading my story!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: