[CEDHAR] CRUSH

Giới thiệu truyện:

1 chút cảm hứng nhẹ sau khi xem lại phim hihi Nội dung Nếu Avadar kedavra của Đuôi Trùn trượt, liệu giữa Chou và Cedric, ai sẽ là người để Harry tựa vào cả đời.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: