Cậu của mợ...

Giới thiệu truyện:

Một người ở bên khi nghèo khó chẳng mong cầu, Một người đến khi chức cao địa vị đầy hư vinh Một chữ tình một chữ lỡ thôi đành chấp nhận Một kiếp người một kiếp nhân sinh cứ mãi trôi. Author: Snow

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: