[Cao H][21+] Truyện Ngắn Thô Tục

Giới thiệu truyện:

Truyện H cực nặng, nên cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tất cả các chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu. Tránh trẻ em dưới 18. 21+ H+ Thô tục

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: