CAM CHỊU [Hắc Miêu] [Edit]

Giới thiệu truyện:

Truyện dịch chui. Mình không chuyên nên dịch có thể sẽ sai sót. Author: whisper Nhân Vật chính: Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Link truyện:https://whisper75095.lofter.com/post/4c0f8698_1ccaa7046?fbclid=IwAR3irr32BKrazQoEMgNLlhpDTdU8CWGNk_InH82YbZ15xQ2yqYa2e0xgw6M

Danh sách chương: