Các Đoản Văn HE+SE

Đăng bởi: Hye_Bin309

Cập nhật: 19-01-2021

Tag:#levi×eren


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Gồm các couple tôi ship: NamJin,Yoonmin,Vkook(BTS) GiyuuTan,UzuiZen,KanNe(KnY) DraHar,PanHer,BlaiseRon(HP) Và many many couple...*cả ngoài đời + trong phim + anime* Truyện chủ yếu là viết theo kiểu sad*HE hoặc SE*mong mọi người nhảy hố:vv

Danh sách chương: