Cả Thế Giới, Em Chỉ Thương Mỗi Chị [Minayeon][Satzu]

Giới thiệu truyện:

Thế giới có hơn 7 tỷ người, nhưng chị là người duy nhất em thương thể loại : series, ngược, ngọt có đủ chỉ là không SE, BE, OE, chỉ có HE Lâu lâu chắc có SE 🤡

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: