bức tranh không hoàn hảo

Giới thiệu truyện:

ý tưởng từ hình trên bìa+bài hát dollhouse của Melanie Martinez

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: