btsrv; trăng xanh trong ngăn tủ gỗ

Giới thiệu truyện:

❝hay là thôi chẳng yêu người nữa, chừng ấy năm có vẻ đủ rồi.❞ **

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: