[BTS] [SUGAxYOU] ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAU

Giới thiệu truyện:

Định mệnh là sợi tơ duyên của ta với nhau, em sẽ tiếp tục nối duyên với anh chứ? (chiếc truyện đầu tiên viết nên trẩu trúa, suy nghĩ kĩ trước khi đọc) ----------------------------------------- bắt dầu:17/01/2018 kết thúc:05/01/2019

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: