|bsd||allatsu||end| gone with the wind

Giới thiệu truyện:

credit to amour fandom: bungo stray dogs pairings: dazai x atsushi, chuuya x atsushi, akutagawa x atsushi cates: au!, major character death rated: r tag: atsushi chết, ngẫu hứng update thứ tự couple, chỉ một pairing ship có kết oe hướng he, se + be cảnh báo summary: "em đi rồi, chỉ còn họ chơi vơi trong đau đớn đơn côi". start: 20200803 end: 20200901

Danh sách chương: