Broken up || JohnTen

Giới thiệu truyện:

Johnny và Ten có một trận cãi vã lớn nhất sau vài năm yêu nhau. Ten muốn chia tay, nhưng Johnny thì không. Và anh dám chắc cậu cũng không hề muốn chia tay một chút nào. Johnny Suh x Ten Chittaphon Shortfic by TR. Completed.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: