(Bnha) (mha) ReAct

Giới thiệu truyện:

Truyện về 1 thời điểm khác,khi mà Midoriya không nhận One for All....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: