「BJYX/ Trans/Hoàn」Dạ Lý Vô Tinh

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 夜里无星 (Đêm khuya không có sao) Tác giả: An Tĩnh Translator: Mực lăn muối ớt Poca Thể loại: Giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 18 chương Tình trạng bản dịch: hoàn Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ❌Bản dịch đã được cho phép, vui lòng not re-up ❌

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: