【BJYX 】NGÀN CHÉN KHÔNG SAY

Giới thiệu truyện:

TÁC GIẢ: SUGERSUGERS Tên gốc: 千杯不醉 Link:https://www.quotev.com/story/13080233/%E5%8D%83%E6%9D%AF%E4%B8%8D%E9%86%89 Thể loại: Ông chủ quán bar Bo x Ca sĩ Tán, Hiện thực, lãng mạn Bản gốc: 44 chương+ 1PN Editor: Zhu BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG REUP, HOẶC MANG ĐI ĐÂU!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: