{BJYX•Full•Longfic} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)

Giới thiệu truyện:

"Anh nghĩ, anh yêu em trong trạng thái không toàn tâm toàn ý, không dành cho em một tình yêu trọn vẹn là điều sai trái. Rũ bỏ những thứ không đáng mới là điều anh nên làm. Đây là tôn trọng em, cũng là tôn trọng chính mình, tôn trọng cảm xúc của nhau." Yêu, là cả một quá trình, hai người, cùng nhau, vì nhau. Thương, là nguyện ý trao đi tất cả, không vướng bận được mất, không bàn chuyện dở, hay. "Đợi chờ" là một từ thật sự rất lãng mạn. Cover: by Sheller_ ❤❤

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: