[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Nhân gian (Đáy biển 2) - An Tĩnh

Giới thiệu truyện:

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Nhân gian (Đáy biển 2) - An Tĩnh Tên tác phẩm: Nhân gian (人间) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1cc1f6a49 Quotev: https://www.quotev.com/story/14106825/人间海底II博君一肖 Trans/Edit: Tris Nguyên tác: 35 chương (hoàn) Bản dịch: 35 chương (hoàn) Tag: Cảnh sát mặt than có năng lực đặc biệt x siêu tư duy cố vấn, phần tiếp theo của Đáy biển, tình bạn hay tình yêu, HE Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng tôn trọng tác giả và không mang đi đâu. Chân thành cảm ơn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: