Bình yên ((Nguyễn Ánh x female! Sử Hộ Vương))

Giới thiệu truyện:

//Oneshot// Cuộc đời nhiều đau khổ Cuộc đời lắm u sầu Cuộc đời nhiều bi thương Cuộc đời lắm uất ức .... Hãy bỏ hết đi, ta kiếm tìm sự bình yên và Nguyễn Ánh, ta thấy bình yên ta tìm nơi anh... Ps: Hoi bị khó hiểu vì mình viết lúc buồn đời hậu thi cử =(((

Danh sách chương: