bigot.

Giới thiệu truyện:

vì em còn trẻ tuổi, em bồng bột nông nổi, em chẳng dám buông tay

Danh sách chương: