Biệt Đội Báo Thù

Đăng bởi: --Black_Hazel--

Cập nhật: 07-03-2020

Tag:#hunter#idv#survivor


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một câu chuyện hài:))) Làm tao muốn tự vả:))) Khi rảnh, các survivor sẽ cùng nhau lập ra một hội trả thù hunters:)) Cốt truyện tự suy diễn. Vui lòng hỏi ý kiến trước khi lấy ;)))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: