BibleBuild - Bảo mẫu (End)

Giới thiệu truyện:

Build 18 tuổi lên thành phố thi đại học, cậu luôn cố gắng vì muốn thoát cảnh nghèo khó và đưa bà nội lên sống cùng, nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi cậu gặp được Bible và con của anh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: