[BHTT - Hoàn] Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã

Giới thiệu truyện:

Phần tiếp theo của Phế Hậu. Nói về Thiên Nhã 17t xuyên đến kiếp trước, thành Thiên Nhã 34t trong tình cảnh là phế hậu ở lãnh cung. Gặp được Tiêu Cửu Thành 32t đã lên ngôi nhiếp chính.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: