BHTT| Edited| Nữ Đế Trọng Sinh

Đăng bởi: QunT32

Cập nhật: 08-10-2016

Tag:#bhtt#nữ-tôn#trọng-sinh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tùy Vân Lưu Thủy Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đình Tranh Đấu, Nữ tôn, HE Nhân vật chính: Dạ An Thần x Tuyết Sương Linh Nhân vật phụ: Dạ An Từ, Ly Tuần Lạc Bản QT: Hoàn 57 chương + 6 phiên ngoại Editor: Tịch

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: