[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạ

Đăng bởi: PepaEx

Cập nhật: 27-10-2017

Tag:#bhtt#bách#edit#hoàn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử Ngốc ngốc tức chết hồ ly, yêu nghiệt tức chết ngốc tử.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: