[BHTT][EDIT-Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã

Đăng bởi: daodinhluyen

Cập nhật: 12-03-2016

Tag:#tiểu-thuyết-chung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp [GL], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Tình trạng bản raw: 123 chương hoàn Editor: Bách Linh Beta: Juliet30112002 Nguồn: https://vongtinhgiang.wordpress.com/luu-ly/hoan/about/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: