[BHTT]: AI LẠI YÊU NHƯ THẾ HẢ NGHIÊN CHỦ TỊCH ?

Giới thiệu truyện:

Một cách theo đuổi tình yêu bá đạo của người con gái có tất cả mọi thứ và xuất sắc trong mọi chuyện với người con gái cái gì cũng là trung bình. Liệu với những cách này, nó có cưa đổ được cô không???

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: