|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!

Giới thiệu truyện:

Kin là bn Cáo. Cáo bị tịch thu điện thoại rồi nên Kin đăng truyện của Kin tự viết a~ . . . Hãy góp ý thật lòng về cách viết truyện của Kin nha . . . . ĐỪNG ĐEM TRUYỆN CỦA KIN ĐI KHI KIN CHƯA CHO PHÉP NHA. mặc dù Kin bít hk ai thèm lấy truyện của Kin.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: