[BH][Hoàn] Mang theo hồ đồ hệ thống truy nữ chủ | Đại Hàm Miêu

Đăng bởi: hynghien

Cập nhật: 01-06-2023

Tag:#bachhop#bhtt


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Mang theo hồ đồ hệ thống truy nữ chủ Tác giả: Đại Hàm Miêu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Sở thuộc hệ liệt: Hồ đồ hệ thống Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (119 chương) Số lượng từ toàn văn: 388945 chữ Tác phẩm tích phân: 50,261,752 Nội dung nhãn mác: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Khương Tranh Vanh, Phó Thanh Mặc ┃ nhân vật phụ: Phi Liêm, Thính Vũ, Lương Trúc, An Định vương từ từ ┃ cái khác: GL,HE Raw: novelid=7533289 @bocapgiay (Published: 13/02/2023 - 30/05/2023)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: