[BH-Edit] Trói Buộc Tình Yêu - Băng Ngôn

Đăng bởi: BlackSa

Cập nhật: 25-09-2016

Tag:#bhtt


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, HE Tình trạng: 139 chương + Phiên ngoại Couple chính: Lạc Khuynh Nhan, Trầm Mộng Hi Phối giác: An mộ Ca, Mục Tuyết Nhi, Lãnh Tâm Du, Trầm Mộc Thu Edit: Phúc Vũ, Yaten Ryuusei [1 - 37] | Bạch Hồ [38 - Hoàn]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: