[BH] ĐỆ NHẤT PHU NHÂN

Đăng bởi: loran_marheaven

Cập nhật: 09-04-2015

Tag:#bách-hợp


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên: Đệ nhất phu nhân Tác giả: Diệp Sáp Mấu chốt chữ: Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn, Từ nãi, A Đan, Nhan Tư Tư… Nguồn: wtulip01.wordpress.com

Danh sách chương: