beyblade burst Manga

Giới thiệu truyện:

❗️ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ❗️ Đây không phải là xả ảnh !!!! Mị không sở hữu manga. Dịch các chương tùy hứng. rồi cái này thì mị chủ yếu chỉ làm cho vui thôi chứ trình độ ngoại ngữ của con này cực kì tệ. (cảnh báo:không ra chap thường xuyên) -ĐỪNG BÊ BẢN DỊCH CỦA MỊ ĐI MÀ KHÔNG CHO PHÉP,NẾU EDIT CŨNG PHẢI XIN PHÉP VÌ ĐÂY LÀ THỜI GIAN VÀ CHẤT XÁM CỦA MỊ. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA BẢN DỊCH LÀ 68,86%

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: