[BeniRi] Cảm ơn ngài, chủ nhân

Giới thiệu truyện:

Anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi... Anh quyết định sẽ nói tất cả những điều trong lòng Liệu rằng ngài sẽ đồng ý, chủ nhân của tôi?

Danh sách chương: