Bến Xe

Giới thiệu truyện:

"Trân Ni, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em." Cre: dhiasfa Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: