[ Ben Drowned x Reader ] Em...có yêu tôi không?

Giới thiệu truyện:

Lần đầu biết đến anh, trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp... Lần đầu biết đến anh, cũng chính là lúc gia đình tôi tan vỡ... Lần đầu biết đến anh, tôi hy vọng mình sẽ gặp được anh và thổ lộ với anh... Lần cuối cùng gặp anh cũng là lúc trái tim tôi tan nát... _________________________________ Anou, phần giới thiệu Ruby cứ thấy lủng củng kiểu nào ý, mà kệ đi, đây là lần đầu Ruby viết thể loại ship Reader này cho nên nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo, đừng dùng bạo lực nha!!! Mới gần đây mình mới biết đến Creepypasta và nhân vật Ben Drowned, từ đó ''đổ'' ảnh luôn, cho nên Ruby mới viết truyện này nà, mong mọi người ủng hộ nhoa!1 Iu mọi người nhiều lém!!!!

Danh sách chương: