BĐVN+LHMS+TSBĐ

Giới thiệu truyện:

chủ yếu làm về OTP , bí quá thì nhận đơn. Tôi cũng chả giỏi văn gì nên nếu có sai sót mong mọi người thông cảm. ⚠️lưu ý⚠️ tôi không nhận AllJaki IvorxElijah Leviathan x Akasha AllEnma.

Danh sách chương: