Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )

Giới thiệu truyện:

Tên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: