Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin

Giới thiệu truyện:

Tôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ xoá aaa~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: